اخبار

کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با موضوع پیشگیری از کرونا ویروس جدید تشکیل جلسه داد

کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با موضوع پیشگیری از کرونا ویروس جدید تشکیل جلسه داد جدید گالری

کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه با حضور مدیرکل پدافند غیر عامل استان و به ریاست رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، تشکیل و در خصوص ملاحظات پدافندی بیماری کرونا ویروس در استان و نیز اقدامات و عملکردهای صورت گرفته در این خصوص بحث و بررسی های لازم صورت گرفت.

ادامه مطلب
هم اکنون جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

هم اکنون جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جدید

به ریاست دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه و با حضور دکتر جعفری نمین رئیس نظام پزشکی اردبیل، دکتر رضایی بنا معاون درمان، دکتر ارزنلو معاون غذا و داروی دانشگاه، مدیر کل تعزیرات حکوم

ادامه مطلب