درمانگاه ارتوپدی

تعداد بازدید:۵۲۰۱۲
لطفاً برای گرفتن نوبت اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید

پزشکان

تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر صادقی فرد متخصص ارتوپدی شنبه (بیمارستان فاطمی) .........
دکتر آیدین عرب زاده متخصص ارتوپدی .....................................

یکشنبه - سه شنبه (بیمارستان فاطمی)

شنبه- دوشنبه (کلنیک امام رضا)

دکتر علی پسندی متخصص ارتوپدی یکشنبه (بیمارستان فاطمی) .........
دکتر نکته سنج متخصص ارتوپدی دوشنبه (بیمارستان فاطمی) شنبه - سه شنبه - چهارشنبه (بیمارستان فاطمی)
دکتر کیانفرد متخصص ارتوپدی سه شنبه (بیمارستان فاطمی) .........
دکتر قادری متخصص ارتوپدی چهارشنبه (بیمارستان فاطمی) .........
      .........

 

 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶