مسئول مرکز MCMC

 

دکتر بابک عزیزی

مدرک تحصیلی: متخصص بیهوشی

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 33252250 - 045

 

 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۸