آیین نامه ها و دستورالعمل های اداره امور آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۸۰۶

 

1) استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ویرایش سال 97

 

2) آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی

 

3) آیین نامه تاسیس آزمایشگاه های تشخیص طبی ژنتیک

 

4) ابلاغ خدمات درمانی ناباروری و سلول درمانی

 

5) دستورالعمل ثبت آنلاین پاتولوژی سرطان

 

6) ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت و تعاملات الکترونیکی مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت کشور

 

7) راهنمای فنی گزارش آسیب دهی در نرم افزارهای حوزه سلامت

 

8) ابلاغ دستورالعمل و راهنمای فنی تهیه گزارش موارد آسیب شناسی

 

9) شیوه نامه ثبت بر خط گزارش پاتولوژی سرطان

 

10) دستورالعمل کشوری تشخیص ناقلین و قبل از تولد تالاسمی

 

11) دستورالعمل کشوری تشخیص ناقلین و قبل از تولد بیماری های ژنتیکی

 

12) ابلاغ عناوین تابلو و نحوه تبلیغ موسسات پزشکی سراسر کشور

 

13) ابلاغ الزام رعایت ضوابط آیین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی سراسر کشور

 

14) منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

 

15) راهنمای فنی روشهای کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی

 

 


 

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۸