معرفی پرسنل

ولی عطایی

رئیس اداره صدور پروانه ها

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: atak45465@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۶۸ - ۰۴۵ داخلی ۲۳۷۰

 

 


 

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸