واحد صدور پروانه ها

 

ولی عطایی

رئیس اداره صدور پروانه ها

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: atak45465@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۶۸ - ۰۴۵ داخلی ۲۳۷۰

 

 


دکتر مهران آسایشی

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

شرکت های تسهیل گر ارائه خدمات تشخیصی درمانی به بیماران بین المللی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

پست الکترونیکی: ht@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۱۵۵۲۳۶۴

 


سعید زرخواه

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

بیمارستان ها

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

پست الکترونیکی: s.zarkhah@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۴۳ - ۰۴۵ داخلی ۲۳۶۹

 

 


فرهود محمدزاده

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

بیمارستان ها - مراکز ارتوپدی فنی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: mail.f.mohammadzadeh@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۶۸ - ۰۴۵

 

 

 


رسول اکبرزاده

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

مرکز سوء مصرف مواد (MMT)

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: akbarzadeh14@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۱۱ - ۰۴۵

 

 


پریوش دباغ اویسی

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

مرکز دیالیز - مرکز سرپایی شیمی درمانی - مرکز تشخیص و درمان سرطان

درمانگاه تخصصی بیماری های خاص

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: p.oveisi2000@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۴۳ - ۰۴۵ داخلی ۲۳۷۱

 


رامین رونقی

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

پروتز دندان - مرکز جراحی محدود و سرپایی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: ramin.ronaghi@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۴۳ - داخلی ۲۲۷۱

 

 


مدینه رضازاده

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: madrezazade@gmail.cim

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۶۸۵

 


فاطمه ایرجی

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی - مرکز ناباروری

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

پست الکترونیکی: Fatemehiraji8@gmail.com

شماره تماس: 33534843 - 045 داخلی 2373

 


زینب فرزانه

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

رادیولوژی

مدرک تحصیلی: کارشناس رادیولوژی

پست الکترونیکی: AmandaYashar@gmail.com

شماره تماس: 31552435 - 045

 


کامیار رمضانی

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

آزمایشگاه تشخیص پزشکی - بیمارستان - کلینیک ویژه مستقل

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیکی:Kamyarramezani55@gmail.com

شماره تماس: 33255532 - 045

 


امین علاف اکبری

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

آزمایشگاه تشخیص پزشکی

مدرک تحصیلی: کاردانی رشته علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیکی: aminakbari4545@gmail.com

شماره تماس: 33255532 - 045

 


جواد بدلی

کارشناس صدور پروانه در حوزه:

عینک سازی - آمبولانس - مراقبت های بالینی در منزل

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: javadnaz61@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۴۳ - ۰۴۵ داخلی ۲۲۷۱

 

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۸