معاون درمان دانشگاه

تعداد بازدید:۵۷۸۶

دکتر محمد رضا رضایی بنا

 

درجه دانشگاهی: متخصص پوست

پست الکترونیکی:rezaeidmd@yahoo.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۱۸ - ۰۴۵

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸