شرح وظایف

شرح وظایف: شرح وظایف اداره طب ایرانی وطب مکمل

 

اهم شرح وظایف اداره طب ایرانی و طب مکمل

۱. مشارکت در راه اندازی و پشتیبانی سلامتکده های طب ایرانی (سنتی) در سطح دانشگاه علوم پزشکی

مشارکت در بررسی و پاسخگویی به شکایات مرتبط با خدمات طب سنتی و مکمل

.۳. مشارکت در ارزیابی و رضایت سنجی از مطب‌ها، سلامتکده های طب سنتی و مکمل و دیگر مراکز ارائه کننده اینگونه خدمات

نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دفتر طب سنتی ایرانی وزارت در حوزه‌های تابعه دانشگاه / دانشکده‌های ع.پ

۵. مشارکت در تهیه شاخص‌ها، استانداردها، چک لیستها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب سنتی و مکمل با معاونت درمان

۶. مشارکت در نیاز سنجی، تهیه بسته‌های آموزشی و برگزاری دوره‌های طب سنتی و مکمل برای گروه هدف حرف پزشکی در منطقه

۷. ارزشیابی مستمر برنامه‌های اجرا شده و ارسال نتایج ارزشیابی انجام شده

۸. تهیه و ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای در حوزه طب سنتی و مکمل

۹. حمایت از چاپ و انتشار کتب و نشریات طب سنتی و مکمل

۱۰. تدوین برنامه عملیاتی با توجه به برنامه استراتژیک دفتر طب سنتی وزارت

۱۱. تعامل با دفتر طب ایرانی وزارت متبوع در جهت طراحی، تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی گروه‌های شاخص و مرجع در زمینه طب سنتی و مکمل و فرآورده‌های طبیعی به منظور ایفای نقش برای آگاه سازی عمومی و ترویج

۱۲. بررسی و ارائه خدمات پیشگیری (بهداشتی)، درمانی و دارویی ایمن، با کیفیت، مؤثر، قابل دسترس و ارزان بر اساس اصول و مبانی طب سنتی ایران

۱۳. ترویج رعایت اصول ششگانه سلامت مکتب طب سنتی در میان آحاد جامعه با برگزاری کلاس‌های آموزشی، سمینارها و همایش‌های دانشگاهی و غیر دانشگاهی

۱۴. مشارکت در نیاز سنجی و اولویت بندی فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با طب سنتی و مکمل بر اساس نیاز منطقه‌ی تحت پوشش دانشگاه / دانشکده‌های ع.پ.

۱۵. تعامل با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور حمایت از مطالعات حوزه طب سنتی و مکمل و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه طب سنتی و مکمل

۱۶. مشارکت در اجرای مدل‌های مناسب و ارتقا کیفیت، ارزیابی عملکرد، استاندارسازی کلیه فرآیندها و خدمات طب سنتی و مکمل

۱۷. برنامه ریزی و حمایت از برگزاری همایشها، کارگاه‌های پژوهشی و نشریات علمی، تورهای طبیعت گردی، باغ گیاهان دارویی، درمان‌های طبیعی متناسب با نیاز منطقه

۱۸. شناسایی و حمایت از صاحبان نسخ خطی منابع طب سنتی منطقه جهت حفظ سرمایه علمی مکتوب

۱۹. انجام اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات، آئین نامه‌ها، قوانین و مقررات موردنیاز محققین علاقه مند به طب سنتی

۲۰. ایجاد بانک اطلاعاتی از واحدها و مراکز ارائه خدمات طب ایرانی (سنتی)

۲۱. مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی مراکز ارائه دهنده خدمات طب سنتی و مکمل

۲۲. اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی جامعه درباره روش‌های سبک زندگی و تغذیه

۲۳. مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی مرتبط با نظام مراقبت، عوارض ناخواسته داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی با سازمان غذا و دارو

۲۴. مشارکت در پژوهش‌های کاربردی

۲۵. مشارکت و نیازسنجی، تهیه محتوی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی طب سنتی و مکمل

۲۶. مشارکت با سازمان‌ها و ارگان‌های خارج از دانشگاه و وزارت متبوع در مطالعات و تهیه نقشه‌های بومی گیاهان دارویی و ارزیابی توانمندیهای بومی

۲۷. پیگیری و جاری سازی سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی دفتر طب سنتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۲۸. جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد (NGO ) در حوزه تحت پوشش، تبلیغ و گسترش مصرف غذاهای سالم و عادات درست حفظ تندرستی با استفاده از آموزه‌های طب سنتی

۲۹. همکاری با معاونت‌های دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی برای ادغام و استقرار برنامه‌های طب سنتی در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

۳۰. همکاری و مشارکت در آموزش بسته‌های خدمتی تهیه شده مبانی و آموزه‌های طب سنتی در سطح نظام شبکه‌های بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی

۳۱. ترویج سبک زندگی سالم منطبق بر مبانی و آموزه‌های طب سنتی، در برنامه‌های آموزش عمومی مردم با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های محلی، مطبوعات، مراکز سلامتی و سایر اماکن عمومی توسط روش‌های اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی

۳۲. مشارکت و همکاری در اجرای طرح‌های غربالگری از منظر طب سنتی (نظیر غربالگری سؤمزاج سرد و تر معده و...) در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی

۳۳. مشارکت در ترویج و توسعه آموزش خود مراقبتی و تعدیل مزاج بر اساس مبانی و آموزه‌های طب سنتی در جامعه تحت پوشش دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷