مطالب آموزشی اداره پرستاری

حقوق بیمار قانون حقوق و مسئولیتهای پرستار
کنترل عفونتهای بیمارستانی آئین نامه اخلاق پرستاری ایران
   

تعریف و شناسایی شغل پرستاری:

پرستار یکی از اعضاء کلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی ودرمانی است و نقش ارزنده او در پذیرش، آماده سازی، مراقبتها و حمایت های جسمی و اجتماعی مورد قبول همه و بر هیچکس پوشیده نیست. در تقسیم بندیهای آکادمیک، امروز ارزش پرستار خوب همطراز یک پزشک خوب قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی بحد مطلوب می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد.

نقشهای پرستار:

۱- مراقبت کننده

۵- نقش درمانی

۲- تعلیم دهنده (معلم)

۶- نقش حفاظتی

۳- مشاور

۷- نقش هماهنگ کننده

۴- رهبر

 

مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی ضروری برای احراز شغل:

افراد پس از اخذ دیپلم متوسطه و قبولی در آزمون سراسری گروه علوم تجربی می توانند در این رشته به تحصیل بپردازند و سپس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز ادامه تحصیل دهند.

 

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۵