فوق تخصص نوزادان

تعداد بازدید:۴۰۹۴
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر جعفر خلفی متخصص اطفال- فوق تخصص نوزادان یکشنبه (بیمارستان بوعلی) ............................
دکتر مهرداد میرزارحیمی متخصص اطفال- فوق تخصص نوزادان دوشنبه (بیمارستان بوعلی) ............................
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶