دیابت

تعداد بازدید:۶۸۴۹
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر احد جعفری کفاش پزشک عمومی دوشنبه (بیمارستان امام) .........................
دکتر آناهیتا ذاکری متخصص داخلی پنجشنبه (بیمارستان امام) .........................
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶