جراحی کلیه و مجاری ادرار

تعداد بازدید:۱۶۹۶۵
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر عزت نژاد متخصص کلیه ومجاری ادرار پنج شنبه (بیمارستان علوی) .........................
دکتر حسین خانی متخصص کلیه ومجاری ادرار یکشنبه (بیمارستان علوی) .........................
دکتر فرزین ولیزاده متخصص کلیه ومجاری ادرار چهارشنبه (بیمارستان علوی) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه (کلینیک کوثر ۱- فردوس)
دکتر رحمان حسین زاده متخصص کلیه ومجاری ادرار شنبه (بیمارستان علوی) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه (کلینیک کوثر ۱- فردوس)
دکتر مرادی متخصص کلیه ومجاری ادرار سه شنبه (بیمارستان علوی) .........................
دکتر دلداده متخصص کلیه ومجاری ادرار دو شنبه (بیمارستان علوی)  
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶