جراحی عمومی

تعداد بازدید:۱۴۶۳۰
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکترسانازکریمی متخصص جراحی عمومی شنبه-یکشنبه-پنج شنبه (بیمارستان فاطمی)

شنبه-سه شنبه (بیمارستان فاطمی)

یکشنبه-دوشنبه (درمانگاه امام رضا)

دکترمیر سلیم سیدصادقی متخصص جراحی عمومی یکشنبه (بیمارستان فاطمی) شنبه-دوشنبه- چهارشنبه (کلینیک کوثر)
دکترفاطمه رامزی متخصص جراحی عمومی دوشنبه (بیمارستان فاطمی)  
دکتر امین رضازاده متخصص جراحی عمومی سه شنبه (بیمارستان فاطمی) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه (کلینیک کوثر یک-فردوس)
دکتر حسن اصغری متخصص جراحی عمومی سه شنبه (بیمارستان فاطمی)

دو شنبه-چهارشنبه (بیمارستان فاطمی)

 

دکتر ایرج پورفرزان متخصص جراحی عمومی چهارشنبه (بیمارستان فاطمی) ............................
دکتر حجت لایق متخصص جراحی عمومی پنجشنبه (بیمارستان فاطمی)

 

یکشنبه-سه شنبه- پنجشنبه (کلینیک کوثر)
 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸