جراحی ترمیمی

تعداد بازدید:۳۷۵۵
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر هادی فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک ............................... شنبه-یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه (بیمارستان امام)
دکتر فرهود گوراوانچی فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک ...............................

شنبه-یکشنبه- دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه (کلینیک امام رضا)

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵