بیماریهای گوارش و کبد

تعداد بازدید:۴۸۴۵۶
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکترسیدمحمد صدرکبیر متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش شنبه (بیمارستان امام)

شنبه-سه شنبه (کلینیک کوثر)

یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه (بیمارستان امام)

دکتر ناصر حاجوی متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش یکشنبه (بیمارستان امام)

یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه-پنجشنبه (کلینیک کوثر)

شنبه- سه شنبه (بیمارستان امام)

دکتر عباس یزدانبد متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش سه شنبه (بیمارستان امام) .............................
دکتر رحیمی متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش دوشنبه (بیمارستان امام) .............................
دکتر شایگان نژاد متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش چهارشنبه (بیمارستان امام) شنبه-یکشنبه - دو شنبه - سه شنبه -چهار شنبه (بیمارستان امام)
آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۳۹۵