میز خدمت

تعداد بازدید:۲۵۲۸۸
عنوان خدمت شناسه خدمت مراحل گردش کار راهنمای میز خدمت - مدارک لازم - قوانین شماره تماس مسئول مربوطه نظر سنجی سوالات متداول
سامانه تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰ فلوچارت

راهنما

مدارک لازم

قوانین

مدت زمان لازم برای دریافت هر خدمت: برای دریافت گواهی تسویه حساب حداکثر سی دقیقه و زمان لازم برای دریافت تسهیلات صندوق رفاه حداکثر بیست روز

برای دریافت خدمت هزینه‌ای وجود ندارد.

 

مسئول اداره رفاه: آقای حسین ضیاءبخش

شماره تلفن ۳۳۵۳۴۸۱۳-۰۴۵

نظرسنجی
پرتال تسهیلات دانشجویی (درخواست وام و متقاضی خوابگاه) --------- فلوچارت

راهنما

آئین نامه

فرمت تعهد محضری وام و خوابگاهها

فرم متقاضی خوابگاه

رئیس اداره خوابگاهها: آقای کامیاب  ملکی

شماره تلفن 

۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۳۶

نظر سنجی
سامانه طرح شکایات --------- فرآیند از طریق مراجعه به سایت و شرح شکایت انجام می‌گردد. قانون طرح انطباق

مسئول اداره فرهنگی: خانم رقیه کاظمی

شماره تلفن ۳۳۵۳۴۸۵۳-۰۴۵

نظر سنجی
سامانه ثبت نام در جشنواره قرآن و عترت --------- فرآیند ثبت نام از طریق سامانه مرکز قرآن و عترت وزارت انجام می‌گردد. آئین نامه

کارشناس اداره فرهنگی: خانم واحده سیفی

شماره تلفن ۳۳۵۳۴۸۵۳-۰۴۵

نظر سنجی
سامانه ثبت نام در جشنواره فرهنگی --------- فرآیند ثبت نام از طریق سامانه جشنواره فرهنگی وزارت انجام می‌شود. راهنما

کارشناس اداره فرهنگی: آقای اسدی شریف

شماره تلفن ۳۳۵۳۴۸۱۳-۰۴۵

نظر سنجی
اتوماسیون تغذیه ---------- فلوچارت راهنما

کارشناس اداره تغذیه: آقای مالک رزمجو

شماره تلفن ۳۳۵۱۵۳۶۴-۰۴۵

نظر سنجی
سامانه شبکه مجازی شورای انضباطی دانشجویان (شمشاد) ---------- فلوچارت آئین نامه انضباطی دانشجویان

کارشناس کمیته انضباطی: خانم سولماز استحمامی

شماره تلفن ۳۳۵۱۰۰۵۸-۰۴۵

نظر سنجی
سامانه فیش حقوقی ---------- فلوچارت راهنما

کارشناس امور مالی: آقای مهدی ملکی

شماره تلفن ۳۳۵۱۴۳۴۵-۰۴۵

نظرسنجی
سامانه ثبت نام مسابقات و المپیادهای ورزشی --------- فرآیند ثبت نام از طریق سامانه  وزارت انجام می‌شود. راهنما

رئیس اداره تربیت بدنی  :

آقای یونس پرواسی

 

نظر سنجی
آدرس خیابان دانشگاه - مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - معاونت دانشجویی و فرهنگی شماره تلفن: ۳۳۵۱۰۰۵۶-۰۴۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹