سامانه ثبت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات مردمی

عنوان فرم
 • 0
 • عنوان شکایت/انتقاد/پیشنهاد*
  1
 • ذکر دقیق محل و شخص مورد نظر*
  2
 • شرح شکایت /انتقاد/ پیشنهاد*تلفن ضروری
  3
 • سایر مواردی که لازم می دانید یادآوری فرمائید.*از قبیل شهود احتمالی ، عوارض عدم رسیدگی به موضوع و...
  4
 • نظرات*برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33534853تماس بگیرید.
  5