راهنمای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها

تعداد بازدید:۳۸۴

راهنمای ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور سال ۱۳۹۷

فایل ۱

فایل ۲

 

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸