مسئول سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها

تعداد بازدید:۱۳۹۹

 

ندا سپاسی

مسئول سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها

پست الکترونیکی: workshop@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۷۶- ۰۴۵

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۷