دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

درباره مرکز

مرکز توسعه وهماهنگی تحقیقات وفنآوری یکی از دفاتر معاونت تحقیقات وفنآوری است که امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت وارزشیابی بر مراکز تحقیقاتی و واحدهای توسعه تحقیقاتی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را بر عهده دارد. مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش وظیفه دارد شرایطی آماده کند که محققین دانشگاه پزشکی و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی ضمن فراگیری الفبای پژوهشی، فرصتی را برای اجرای یک پژوهشی اصیل بدست آورند که معمولاً این امر در قالب طرح تحقیقاتی انجام می گیرد.

 

اهداف مرکز

  • توسعه مراکز تحقیقاتی
  • توانمندسازی محققین، مدیران وکارشناسان بخش پژوهش دانشگاه
  • بسط فرهنگ پژوهش خصوصاً در بخش بالینی
  • توسعه تحقیقات بالینی
  • پایش و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی مصوب و حمایت از آنها براساس نتایج حاصله
  • توسعه کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی
  • بررسی ابداعات واختراعات به منظور بهرمندی متقاضیان از تسهیلات مندرج در آئین نامه های بنیاد ملی نخبگان، استعداد های درخشان وسایر موارد
  • افزایش کیفیت برگزاری کارگاه های مرتبط با پژوهش
  • تلاش در جهت افزایش تعامل بین مراکز تحقیقاتی

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۷