شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۸۱۱

اعضای شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر شهاب بهلولی معاون تحقیقات و فناوری
دکتر محسن سقا مدیر تحقیقات و فناوری
دکتر محمدقاسم گلمحمدی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
دکتر نیما رزاقی معاون پژوهشی دانشکده داروسازی
دکتر ناطق عباسقلی زاده معاون پژوهشی دانشکده بهداشت
دکتر نسرین فولادی عضو شورا
دکتر حسن قبادی عضو شورا
دکتر لیلا رئیسی معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر هاله ولیزاده معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
دکتر حامد زندیان رئیس مرکز تحقیقاتی SDH
رسول لطف اله زاده کارشناس

 

جلسه شورا روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۲ الی ۱۴ برگزار می گردد.

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۷