کمیته تجهیزات مدیریت تحقیقات

تعداد بازدید:۲۱۰۹

 

 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محسن سقا رئیس کمیته
دکتر محمد امانی نماینده دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
دکتر نیما رزاقی اصل نماینده دانشکده داروسازی
مهندس مهدی فضل زاده نماینده دانشکده بهداشت
آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۳۹۶