واحد کارگاه ها

مسئول سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها

 

ندا سپاسی

 

مسئول سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها

پست الکترونیکی: workshop@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۷۶- ۰۴۵

 

 

واحد کنگره ها و سمینارها در آبان ماه سال 1397 کار خود را آغاز کرد و زیر مجموعه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات می باشد. و فعلا یک عضو دارد که به عنوان مسئول برگزاری کنگره و سمینار فعالیت میکند. این واحد برگزاری کارگاه های پژوهشی و ژورنال کلابهای آموزشی جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی و برگزاری کارگاههای آموزشی را بر عهده دارد. همچنین انجام امور مربوط به شرکت اساتید و دانشجویان و کارشناسان در کارگاهها و سخنرانی ها ،انجام امور مربوط به مکاتبات لازم با مدرسین کارگاه ها ،انجام امور هماهنگی با واحد فن آوری اطلاعات دانشگاه جهت اطلاع رسانی در صفحه اصلی دانشگاه ،تدوین و صدور گوهاهینامه های شرکت کننده گان در کارگاهها و سخنرانی ها، تنظیم قرار داد مدرسین کارگاهها و سخنرانی ها را نیز انجام میدهد .

 

برنامه کارگاه های مدیریت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در سال ۱۳۹۶

برنامه کارگاه های حوزه مدیریت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در سال ۱۳۹۵

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۸