واحد تالیف و ترجمه

تعداد بازدید:۲۹۸۸

 

اعضای شورای واحد تالیف و ترجمه

نام و نام خانوادگی سمت در شورا
دکتر محسن سقا عضو و رئیس شورا
دکتر حبیب اوجاقی عضو
دکتر هادی پیری عضو
حمداله پناهپور عضو
دکتر نسرین فولادی عضو
رسول لطف اله زاده دبیر

تلفن تماس دبیر شورا ۳۳۵۲۰۸۹-۰۴۵

 

مصوبات

آیین نامه و دستورالعمل

فرم ارزیابی کتب تالیفی / ‏‬ ترجمه ای - Word

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۷