اخبار

اولین روز نشست مشترک علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و جمهوری آذربایجان به همت معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد. گالری

همکاری علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل با وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان و دانشگاه پزشکی باکو با همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در زمینه مهار بیماری‌های انگلی و عفونی آغاز شد.

ادامه مطلب