فراخوان ایده پردازی دانشجویی

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۲ کد : ۹۷۱۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۵

فراخوان "ایده پردازی دانشجویی" در محورهای آب سالم، صـنایع مرتبط با آبهای معدنی، فن آوریهای نوین تامین آب سالم جهت شـرب و فن آوری های نوین صنعتی در حوزه آب شرب با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال ایده: 15 اسفند 1398

لینک ثبت نام 


نظر شما :