برگزاری کارگاه " (NGS (Sequencing Generation Next "

۱۳ آبان ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۶ کد : ۸۸۲۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۶۷

نام کارگاه :" (NGS (Sequencing Generation Next "

زمان برگزاری: سه شنبه تاریـخ 98/08/21 از سـاعت 10 الی 13 

 مکان برگزاری: سـایت کامپیوتر معاونت تحقیقات واقع در جنب کتابخـانه مرکزی دانشـگاه

مدرس: خانم عفت سید هاشمی
سوپروایزر آزمایشگاهژنتیک پزشکی ( کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی )

گروه هدف : دانشجو یان محترم دانشگاه

ظرفیت کارگاه:24 نفر

*توجه: لطفا در قسمت " نام کارگاه " NGS را انتخاب نمایید

نحوه ثبت نام و شرکت در کارگاه: گروه هدف می توانند از طریق پرکردن فرم ثبت نام در کارگاه‌ها ثبت نام نمایند.


( ۵ )

نظر شما :