استارتاپ بین المللی فناوری های نوین در عرصه سلامت آب شرب

تاریخ ۱۲ لغـایت ۱۴ آذر ماه سـال جـاری در دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین
۲۹ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۸ کد : ۸۶۹۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۷
برنامه اجرایی برگزاری استارت آپ فناوری های نوین در عرصه سلامت آب شرب

زمان

موضوع

10 مهر- 10 آبان

دریافت ایده و طرح ها

11   ـ 20   آبان

داوری اولیه ایده ها

 21 آ بان -26 آبان

اعلام نتایج

 12 آذر-14 آذر

برگزاری استارت آپ


( ۱ )

نظر شما :