برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی

۲۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۹ کد : ۵۶۲۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۸۶
برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی ویژه کتابداران و مسئولین کتابخانه های دانشگاه روز شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ در آزمایشگاه کامپیوتر منابع الکترونیکی معاونت تحقیقات و فناوری

کارگاه کتابدار پژوهشی ویژه کتابداران و مسئولین کتابخانه های دانشگاه روز شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ در آزمایشگاه کامپیوتر منابع الکترونیکی معاونت تحقیقات و فناوری از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می شود.

زمان و محل کارگاه

شنبه ۲۹ دی ماه - آزمایشگاه کامپیوتر منابع الکترونیکی معاونت تحقیقات و فناوری واقع در جنب کتابخانه مرکزی دانشگاه

گروه هدف: کتابداران و مسئولین کتابخانه ها