لغو برگزاری کارگاه اتوماسیون کتابداری Koha

۲۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۴ کد : ۴۸۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۹۸
کارگاه اتوماسیون کتابخانه ای Koha ویژه کارشناسان بخش فنی و مسئولین کتابخانه های دانشگاه روز شنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۷ بنابه درخواست کارشناسان لغو و زمان برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

( ۱ )