کارگاه دو روزه تئوری و عملی کریسپر

۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۷ کد : ۴۱۶۲ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۰
" کارگاه دو روزه تئوری و عملی کریسپر" با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷

 

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمیو دانشجویان گرامی دانشگاه می رساند، " کارگاه دو روزه تئوری و عملی کریسپر" با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات پوست، بیمارستان شهدای تجریش برگزار می گردد.

محورهای کارگاه:

روز اول:

· معرفی سیستم کریسپر و مکانیزم عمل

· انواع بهینه سازی های انجام شده بر سیستم کریسپر

· کاربرد سیستم کریسپر در مطالعات پیش بالینی

· آشنایی با اصول طراحیgDNA و وکتور بیانی به صورت عملی

روز دوم:

· آشنایی با آزمون T7E1 به منظور بررسی موتاسیون به صورت عملی

وب سایت: http://stemcell.isti.ir/ ، http://src.sbmu.ac.ir /