راه اندازی سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران

۰۵ فروردین ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۴ کد : ۳۳۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۵۲۴
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، «نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران» با نام «نوپا»» را راه اندازی کرد.

«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)» با هدف بهره برداری اثربخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش‌های نظام سلامت کشور، توسعه کمی و کیفی پژوهش‌های نظام سلامت، صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها در پژوهش‌های نظام سلامت، افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی و نتایج پژوهش‌ها، پایش، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش‌های پزشکی طراحی شده است.