کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان

۰۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۲:۵۳ کد : ۲۸۳۰ اخبار
تعداد بازدید:۶۲۰
بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نظر دارد در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ کنفرانس کشوری تحت عنوان: علوم پرتوی <<نقش پرتو در تشخیص و درمان>> را برگزار نماید.
کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان

به اطلاع اساتید، پژوهشگران، دانشجویان دانشگاه می رساند، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نظر دارد در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ کنفرانس کشوری تحت عنوان: علوم پرتوی <<نقش پرتو در تشخیص و درمان>> را برگزار نماید. لذا از تمامی پژوهشگران محترم جهت ارسال مقالات خود با موضوع علوم پرتوی شامل علوم رادیولوژی، رادیوبیولوژی، پزشکی هسته ای، فیزیک هسته ای، پرتو پزشکی، فیزیک پزشکی، حفاظت پرتوی، سونوگرافی و تشعشعات طبیعی دعوت بعمل می آید.

برگزارکننده: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
ارسال مقالات: ۱ اسفند ۱۳۹۶

پوستر کنفرانس