دستورالعمل جدید گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

۰۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۸ کد : ۲۷۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۶۳۱
ارائه گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی علاوه بر ارائه بصورت مقاله، بصورت خلاصه در فایل Word پیوستی نیز ارائه شود
دستورالعمل جدید گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

بدینوسیله از اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه درخواست می شود. ارائه گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی خود را علاوه بر ارائه بصورت مقاله، بصورت خلاصه در فایل Word پیوستی به مدیریت تحقیقات ارائه نمایند.

فایل Word