حمایت از طرح های تحقیقاتی مرتبط با زلزله

۲۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۸ کد : ۲۵۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۵۹۵
دبیرکمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی حمایت خود را از طرح های پژوهشی مرتبط با موضوع بر روی مردم مناطق زلزله اعلام کرد
حمایت از طرح های تحقیقاتی مرتبط با زلزله

به منظور انتقال تجربیات و مشاهدات پژوهشگران و استفاده از ایده های جدید در این زمینه دبیرکمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی حمایت خود را از طرح های پژوهشی مرتبط با موضوع بر روی مردم مناطق زلزله اعلام کرد.

اجرای این پژوهش ها علاوه بر هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، باید در چارچوب استانداردهای اخلاق در پژوهش و مطابق دستورالعمل های کشوری بوده و پروپوزال طرح پس از تصویب در شورای علمی- پژوهشی در یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش تایید و کد اختصاصی دریافت کرده باشد.