خبر فوری

حمایت مالی از پایان نامه های برتر پژوهشی

۲۹ آبان ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۷ کد : ۲۳۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۴۱
دومین فراخوان سال ۱۳۹۶ حمایت مالی از پایان نامه های برتر پژوهشی

معاونت تحقیقات و فناوری, وزارت بهداشت در نظر دارد طی دومین فراخوان سال جاری جهت حمایت مالی از پایان نامه های برتر پژوهشی سالانه از ۱۰۰ نفر واجدین شرایط در سطح کشور تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال برای هر نفر / دوره بعمل آورد. بدیهی است این حمایت در صورت تصویب طرح تحقیقاتی فرد در دانشگاه مربوطه و حمایت مالی از پروژه توسط دانشگاه می باشد. در ضمن پایان نامه های مربوط به دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ و به بعد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. با توجه به رقابتی بودن این سهمیه سابقه پژوهشی استاد راهنما، فرد داوطلب وکیفیت طرح تحقیقاتی در فرآیند اختصاص بودجه حائز اهمیت است. لذا خواهشمند است اسامی، C.V اساتید راهنما و داوطلبین، بهمراه عنوان و اطلاعات طرح تحقیقاتی مصوب (حاصل از پایان نامه) افراد معرفی شده، طبق فرم پیوست (انگلیسی یا فارسی) جهت بررسی های اولیه حداکثر تا تاریخ ۱۰ / ‏۰۹/‏۱۳۹۶ بصورت الکترونیک جهت انجام امور داوری به این معاونت ارسال گردد. شایان ذکر است در صورت نقص مدرک با عدم انطباق با فرد مذکور، پرونده ها مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. در ضمن از ارسال مجدد پایان نامه ها یی که در سال ۱۳۹۵ داوری شده و مورد حمایت قرار نگرفته اند، خوداری فرمائید.

 

اصل نامه وزارت متبوع

جهت دانلود فرمها کلیک نمایید


( ۱ )