دسترسی به سری گزارش های" آیا میدانید که"

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۹:۲۸ کد : ۱۱۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۱۲

سری گزارش های "آیا میدانید که " از طریق سامانه آموزش مجازی به آدرس http://htdo.tums.ac.ir جهت بهره برداری قابل دسترسی می باشد.


نظر شما :