برگزاری کارگـاه مجازی آشـنایی با برگزاری ژورنال کلاب موثر

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۳ کد : ۱۰۹۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۸۸۰

برگزاری کارگـاه مجازی "آشـنایی با برگزاری ژورنال کلاب موثر"

گروه هدف: اعضای محترم هیات علمی ودانشـجویان دانشـگاه

تاریخ برگزاری: روز یکشـنبه تاریـخ 99/02/28 از سـاعت 10 الی 12

نحوه ثبت نام: سامانه کارگاههای پژوهشی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه به آدرس http://workshop.arums.ac.ir

ظرفیت دوره: 30 نفر

مدرس: خانم دکتر سمیه حکمت فر

 


( ۱ )

نظر شما :