معاون اداره کارگزینی

تعداد بازدید:۳۷۱۰

رحمان اسمعلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس مستقیم: ۳۳۵۳۴۸۲۷

شماره تماس داخلی: ۲۲۲۳

شرح وظایف:

-تهیه و ارائه آمار و اطلاعات پرسنلی از طریق سیستم پرسنلی مورد استفاده در واحدهای تابعه دانشگاه

-انجام هماهنگی لازم با شرکت طرح پردازان آذرخش به منظور استقرار و بهره برداری از آخرین نسخ اصلاحی برنامه صدور احکام پرسنلی کارکنان

-ایجاد هماهنگی لازم با واحدهای تابعه در مورد نحوه صدور احکام پرسنلی کارکنان در نرم افزار و ایجاد یوزر پسورد جدید برای کارکنان واجد شرایط بنا به درخواست مدیریت واحد های تابعه

-بررسی ومطالعه قوانین –مقررات –بخشنامه ها و دستورالعملها مربوط به اداره کارگزینی به منظور صحت اجرای قوانین

-بررسی و تهیه برنامه های عملکرد ی مربوط به حوزه مدیریت منابع انسانی وکارگزینی با هماهنگی مدیریت منابع انسانی

- نظارت بر ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران واخذ شماره شناسه

-همکاری لازم با رئیس اداره کارگزینی در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای ادارت تحت نظارت

-انجام امور مربوط به درخواست فسخ قرارداد – اعاده به خدمت ایثارگران –مساعدت در فرایند آزمونهای استخدامی وسایر امور ارجاعی حسب مورد

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷