اداره اموال

تعداد بازدید:۴۱۶۶

رئیس اداره اموال

هاشم فیضی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت مالی

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۸۶

داخلی: ۲۲۷۶

 

کارشناسان اداره امو ال

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن داخلی
خداویردی دعایی
فوق دیپلم
امین اموال
۲۲۷۷
 
 

مشاهده شرح وظایف

 

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷