اداره دریافت و پرداخت

تعداد بازدید:۴۸۲۸

رئیس اداره دریافت و پرداخت

شهرام رحمانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

شماره تلفن: ۳۳۵۳۴۸۳۹-۰۴۵

داخلی: ۲۳۰۸

 

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
تلفن تماس مستقیم
تلفن داخلی
امین ابراهیم زاده
فوق دیپلم
معاون اداره دریافت و پرداخت
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷
۲۳۰۷
بهروز سرتیپ
لیسانس حسابداری
کارشناس اداره دریافت و پرداخت
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷
۲۳۰۹
رحیم کرامتی لیسانس حسابداری کارشناس تضمینات ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷ ۲۲۶۹
سمیه آزاد پناه
لیسانس حسابداری
کارشناس رسیدگی
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷
۲۳۰۹
 
 
آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷