رئیس اداره خدمات پشتیبانی

تعداد بازدید:۹۹۳۴

سید رضی فاطمی

مدرک تحصیلی:; کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی

شماره مستقیم: ۳۳۵۳۴۸۰۶-۰۴۵

شماره داخلی: ۲۱۶۸

 

 

 

 

شرح وظایف:

۱- ا رائه خدمات و سامان بخشی و استقرار متقاضیان استفاده از میهمان سرا و پیگیری امورات خوابگاه مرکزی در تهران

۲- نظارت بر امر نگهداری ساختمانها و وسایل و تأسیسات حرارتی و برودتی واحدها مانند سوخت و روشنایی و تلفن

۳- پیگیری جهت پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و ایجاد تمهیدات لازم جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

۴- انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب جهت همکاران

۵- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی و کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

۶- برگزاری کمیته تصادفات خودرو و بازدید و ارائه نظریه کارشناسی از خودروهای مورد نظر

۷- نظارت بر عملکرد در حوزه اداره خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه

۸- ساماندهی و نظم بخشی به مأموریت های درون شهری و برون شهری

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷