اطلاعیه کارگاه خلاقیت و نوآوری فردی

تعداد بازدید:۴۶

کارگاه آموزشی "خلاقیت و نوآوری فردی" ویژه مدیران در تاریخ شهریور 98،  توسط مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، واحد آموزش مدیران برای 50 نفر از مدیران میانی و پایه دانشگاه در سالن حضرتی ستاد دانشگاه برگزار گردید.

مدرس دوره جناب آقای دکتر ایران زاده استاد مدیریت دانشگاه تبریز و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تبریز بودند.

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸