اطلاعیه دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت

تعداد بازدید:۶۰

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت درتاریخ 98/05/30 با دستور کار  " بررسی نتایج اولیه ارزیابی عملکرد سال 97 دانشگاه در شاخص های عمومی و اختصاصی" برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مدیر توسعه سازمان و تحول اداری نتیجه ارزیابی عملکرد سال 97 را به تفکیک شاخص های عمومی و اختصاصی ارائه کردند. سپس نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فرآیند ارزیابی عملکرد سازمانها را تشریح نموده و در خصوص ارتقا عملکرد دانشگاه در شاخص های عمومی و اختصاصی نسبت به سالهای قبل و عملکرد مثبت معاونت های تابعه دانشگاه در ارزیابی سال 97 مواردی را اشاره کردند و از تعامل مثبت رابطین ارزیابی عملکرد دانشگاه با ارزیابان سامانه مدیریت و برنامه ریزی ابراز رضایت کردند و درنهایت شاخص های دارای کسر امتیاز را توضیح دادند.

 

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۳۹۸