اطلاعیه اولین دوره آموزشی مدیریت دانش

تعداد بازدید:۴۶
اطلاعیه اولین دوره آموزشی مدیریت دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         در راستای استقرار مدیریت دانش در دانشگاه و واحدهای تابعه، اولین دوره آموزشی مفاهیم مدیریت دانش (نظام پیشنهادات)، نحوه ارزیابی پیشنهادات از طریق سامانه طی دو روز در مورخه 19 و 20 مرداد ماه برگزار گردید..

                          در این دوره تعداد 90 نفر از اعضاء کارگروههای تخصصی پیشنهادات (روسا، مدیران پایه و میانی واحدهای تابعه دانشگاه) شرکت داشتند..

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸