آموزش مدیران

تعداد بازدید:۷۸

 آموزش مدیران به آموزش هایی اطلاق می گردد که در راستای...

الف) ارتقا و تعالی معنوی و توسعه مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران و متناسب ساختن توانائی های آنها با پیشرفت دانش و فناوری در زمینه های برنامه ریزی ، سازمان دهی ، نظارت ، هدایت و ارزشیابی و نقش های مدیریتی

ب)آماده ساختن مدیران حرفه ای و کارمندان برای پذیرش مسئولیت های جدید طراحی و اجرا می گردد.

طی این آموزش ها بر اساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب ، ارتقا و تمدید مدت ماموریت حرفه ای الزامی است.

 

برنامه آموزش مدیران :

مجموعه دوره ها و اقدامات آموزشی هدفمند است که بر اساس اهداف و راهبردهای آموزش مدیران در دو بخش تربیت مدیران (آموزش های قبل از انتصاب ) و آموزش های حین انتصاب مدیران طراحی و اجرا می شود.

برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده :

این دوره ها پس از سنجش مخاطبان در کانون های ارزیابی ، بر اساس مدل شایستگی عمومی مدیران و مشخص شدن نیمرخ شایستگی آنها برگزار می شود. دوره های ویژه بر اساس کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی افراد برای آمادگی پذیرش پست های مدیریتی و یا ارتقا به سطح بالاتر برگزار می شود.

 

آموزش مدیران در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل :

پس از طی مراحل آموزش زیر دوره های لازم برگزار می گردد:

 • سیاست گذاری
 • نیازسنجی
 • طراحی آموزشی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • مدیریت اجرایی آموزش
 • ارزشیابی و پایش و بهبود فرایند آموزش

 

در نیمسال ابتدای سال 1398 تعداد 16 دوره آموزش ویژه مدیران قبل از انتصاب و حین انتصاب با 10160 نفر ساعت آموزش برگزار گردید.

 

 • دورره های برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نیمسال اول 1398 :
 • نظام مدیریت عملکرد (سازمان، مدیران، کارمندان)
 • تحلیل و طراحی سیستم
 • سازماندهی
 • خلاقیت و نوآوری فردی
 • آشنایی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق
 • رهبری تحول در سازمانها
 • فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی
 • نظام های اداری تطبیقی و محک زنی
 • اداره امور عمومی و آسیب شناسی وضعیت کلان کشور
 • مدیریت بحران
 • آسیب شناسی مسائل اجتماعی
 • آسیب شناسی مسائل اقتصادی
 • مدیریت عملکرد
 • راهبرد های فرهنگی امام راحل و مقام معظم رهبری
 • ظرفیت سازی برای کوچک سازی
 • تکنیک ها و فنون ببود سیستم ها و روش ها

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸