کارشناس مدیر امور مالی

تعداد بازدید:۱۴۱۹

کارشناس مدیر امور مالی

کیوان عزیززاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

شماره تلفن: ۳۳۵۳۴۶۷۵-۰۴۵

داخلی: ۲۲۶۶

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۳۹۷