واحد نقل و انتقالات کارکنان

تعداد بازدید:۴۸۶۱

نام و نام خانوادگی: محمد عبادی

سمت اجرایی: کارشناس نقل و انتقالات

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

شماره تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۸۲۷-۰۴۵

شماره تلفن داخلی: ۲۲۲۷ تلفنخانه مرکزی ستاد: ۹۹ - ۳۳۵۳۴۷۹۸

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷