میز خدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۱۰۷۴۳۳۶
عنوان خدمت

شناسه خدمت

مراحل گردش کار

راهنمای خدمت - مدارک لازم وقوانین

شماره تماس

مسئول مربوطه

نظرسنجی

سوالات متداول

معرفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به بانک‌های عامل جهت دریافت وام مسکن

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰ فلوچارت راهنما

رئیس اداره رفاه

۳۳۵۲۲۰۹۹

نظرسنجی

معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۱ فلوچارت راهنما

کارشناس اداره رفاه

۳۱۵۵۲۱۸۵

نظرسنجی

نظارت بر انجام امور مربوطه به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک‌ها و رفع مشکلات احتمالی

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۲ فلوچارت راهنما

رئیس اداره رفاه

۳۳۵۲۲۰۹۹

نظرسنجی

سیستم پرسنلی کارگزینی

------

فلوچارت

راهنما

کارشناس کارگزینی

۳۳۵۲۱۸۱۵

نظرسنجی

سامانه ارتقا رتبه شغلی

------

فلوچارت

راهنما

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

۳۳۵۲۲۲۶۵

نظرسنجی

سامانه رفاهی دانشگاه

------ فلوچارت راهنما

کارشناس اداره رفاه

۳۱۵۵۲۱۸۵

نظرسنجی

سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان

------ فلوچارت راهنما

مسئول آموزش ضمن

خدمت کارکنان دانشگاه

۳۳۵۳۴۸۰۰

نظرسنجی

سامانه ثبت نام خدمت طرح نیروی انسانی

------ فلوچارت راهنما

کارشناس اداره طرح

۳۳۵۲۲۲۴۷

نظرسنجی

سامانه نقل و انتقال کارکنان

------

فلوچارت درون سازمانی

فلوچارت برون سازمانی

راهنما

کارشناس نقل و انتقالات

۳۳۵۲۱۸۱۵

نظرسنجی

سامانه فیش حقوق

------

فلوچارت

راهنما

کارشناس حقوق و دستمزد

۳۳۵۲۲۱۸۴

نظرسنجی

سامانه تجارب مدیران سلامت

------

فلوچارت

راهنما

قوانین

معاون مدیر توسعه

۳۳۵۲۱۴۰۰

نظرسنجی

سامانه مناقصات و مزایدات دانشگاه

------ فلوچارت راهنما

مسئول امور قرارداد

۳۳۵۲۲۱۶۷

نظرسنجی

ادراه مناقصات و قراردادها

------ فلوچارت راهنما

مسئول امور قرارداد

۳۳۵۲۲۱۶۷

نظرسنجی

سامانه تدارکات

------

فلوچارت خرید متوسط

فلوچارت خرید

جزئی

راهنما

رئیس اداره تدارکات

۳۳۵۲۲۰۹۶

نظرسنجی

سامانه دارایی

------ فلوچارت

راهنما

قوانین

کارشناس مالی تدارکات

۳۳۵۲۲۰۹۶

نظرسنجی

پیشنهادات

------ فلوچارت راهنما

مسئول دبیرخانه

31552338

نظرسنجی

سنجش رضایت ارباب رجوع

------ ------ ------ ------ ------

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۹