گروه تحول اداری ، سیستم ها و روش ها

تعداد بازدید:۴۴۵۹

این گروه به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حوزه های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن آوری و فرآیندهای انجام کار و قوانین و مقررات ایجاد گردیده است.

 

رئیس گروه تحول اداری

صادقه حسین زاده

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (تدوین رساله)

داخلی: 2447

 

کارشناسان گروه تحول اداری

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

مدرک تحصیلی

 مستقیم

 داخلی

وحید رحمانی

کارشناس تحول اداری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

33534841

2326

رقیه بازیار

کارشناس سیستم ها و روشها

کارشناسی  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

33534841

2326

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸