گروه تحول اداری ، سیستم ها و روش ها

تعداد بازدید:۵۱۵۵

این گروه به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حوزه های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن آوری و فرآیندهای انجام کار و قوانین و مقررات ایجاد گردیده است.

 

 کارشناسان گروه تحول اداری

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

مدرک تحصیلی

 مستقیم

 داخلی

وحید رحمانی

کارشناس تحول اداری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

33534841

2326

عارف عظیم زاده

کارشناس تحول اداری

کارشناسی بهداشت عمومی

33534841

2326

رقیه بازیار

کارشناس سیستم ها و روشها

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

33534841

2326

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹